Kleinschalige vluchtelingenopvang in Bunnik

Afgelopen donderdagavond, tijdens de politieke avond is er gesproken over de kleinschalige vluchtelingenopvanglocatie in Bunnik. Op de Regulierenring wil het COA een opvanglocatie realiseren voor 90 vluchtelingen. Tevens wonen hier op dit moment al 40 Oekrainers, die hier ook mogen blijven wonen.

Tijdens het politieke deel van het debat bracht fractievoorzitter Maarten van Vulpen onderstaande inbreng in namens het CDA:

Voorzitter, laat ik vooropstellen dat wij als CDA fractie volledig achter het besluit staan dat Bunnik zijn aandeel neemt in de opvang van vluchtelingen. De beelden vanuit Ter Apel zijn schrijnend. 

Het feit dat het COA twee panden op de Regulierenring heeft aangeschaft en hier nu een opvanglocatie wil realiseren is enerzijds te prijzen, vanwege de snelheid waarmee het COA heeft gehandeld en anderzijds roept dit ook de nodige vraagtekens op. 

De genoemde locatie is gelegen op een industrieterrein. De bestemming hier is ‘werken’ en niet ‘wonen’. Betekent dit dat we ‘wonen’ gaan gedogen op een industrieterrein, of wordt de bestemming veranderd? Kan de portefeuillehouder hier een antwoord op geven? 

En welke impact heeft dit op de daar gevestigde ondernemers? Op dit moment zijn er op dit bedrijventerrein naast kantoren ook industriële ondernemingen gevestigd. In hoeverre moeten zij met hun activiteiten rekening gaan houden met hun nieuwe buren? Kunnen toeleveranciers die met vrachtwagens op het bedrijventerrein moeten komen hier nog wel komen? 

Of andersom beredeneerd: biedt een opvanglocatie op deze locatie wel voldoende ruimte voor de vluchtelingen die worden opgevangen om buiten te komen, een balletje te trappen of een frisse neus te halen? Hoe zien andere partijen dit?

Als CDA fractie staan wij niet achter de ontwikkeling van het stationsgebied en niet achter de transformatie van werken naar wonen, zolang we de hier gevestigde ondernemers geen alternatieve locatie kunnen aanbieden. Wij snappen heel goed dat deze ondernemers in onzekerheid verkeren door deze nieuwe plannen. Zeker na de onzekerheid die de ontwikkeling van het stationsgebied met zich mee heeft gebracht.

Hoe staan partners binnen de ontwikkeling van het stationsgebied, zoals de BAM, tegenover de komst van deze opvanglocatie? Eerder hebben zij een hele andere termijn voor de ontwikkeling van het stationsgebied geschetst dan de 15 jaar die we nu ‘rekken’ met de komst van deze opvanglocatie. 

Qua communicatie staan we als gemeente op een achterstand. Laten we hier een kans van maken en zorgen dat er per direct een aanspreekpunt komt voor de ondernemers, waar zij terecht kunnen met hun vragen en zorgen. Over de plannen, maar ook met de problemen die ze op dit moment ervaren en ook hebben beschreven in hun brief van 24 januari. 

Conform de gisteren gepubliceerde spreidingswet zou Bunnik 111 vluchtelingen, waarvan 9 alleenstaande minderjarige vluchtelingen, moeten opnemen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-3320.html). Dit betekent dat de locatie bij opening al ‘te klein’ is. Wat betekent dit? Vorige week gaf de portefeuillehouder aan dat op z’n vroegst twee jaar na opening van de locatie de aantallen geëvalueerd gaan worden met het COA en er dan pas over eventuele ophoging gesproken kan worden. 

Gaan we in de tussentijd op zoek naar een extra locatie om vluchtelingen op te vangen binnen de gemeente? Kopen we de aantallen boven de 90 af? Kan de portefeuillehouder hier duidelijkheid over verschaffen?

Wij willen als gemeenteraad graag duidelijkheid over de aantallen vluchtelingen die we op deze locatie gaan opvangen. Wees transparant. Kleinschalig is iets wat niets zegt. Als je een inwoner van Bunnik vraagt wat ‘kleinschalig’ is, dan denken ze dat dit gaat over een huishouden, vijf tot tien mensen. Niet aan 90. 

Voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat deze getallen een dagkoers zijn? De portefeuillehouder begon met 60 tot 70 opvangplekken. Op dit moment zijn we op 90 uitgekomen, maar dit blijkt vandaag alsnog niet toereikend. Met elkaar weten we dat 90 opvangplekken en de plek voor 40 Oekrainers op deze locatie ruim is. Wat is de ambitie van het COA met dit pand? Hoeveel plekken denkt het COA hier op termijn te realiseren? Liever een realistisch beeld dan iedere keer met een beetje kruidenieren de aantallen weer ophogen. Dit is wat ons betreft een voorwaarde om als betrouwbare overheid over te komen. 

Als CDA fractie willen we dat iedere herziening van het maximaal aantal vluchtelingen die op deze locatie mogen worden opgevangen langs de gemeenteraad gaat. Ik ben benieuwd hoe andere fracties dit zien. 

Daarnaast willen we duidelijkheid over het door het COA beschikbaar gestelde budget van 100.000 euro, waarover het raadsbesluit een uitspraak vraagt. Hoeveel geld van de 100.000 euro is reeds uitgegeven? Wat als er meer geld in de voorbereidende communicatie gaat zitten? Eerder heeft het COA aangegeven dat een opvanglocatie niet tot kosten voor de gemeente mag leiden. Is dit in de bestuursovereenkomst ook duidelijk vastgelegd?

Voorzitter, ik herhaal waar ik mee begonnen ben: als CDA fractie staan we volledig achter het besluit dat Bunnik zijn aandeel neemt in de opvang van vluchtelingen, maar laten we hierover wel heel helder en transparant communiceren.

Reactie college

Portefeuillehouder d’Hondt was wegens ziekte verhinderd en werd door burgemeester Ruud van Bennekom en wethouder Onno James vervangen. Dit zorgde in ieder geval voor meer en duidelijkere antwoorden op de vragen van de verschillende woordvoerders. Ook kwam er een antwoord op de vraag die ook tijdens de informatieavond tot de meeste onduidelijkheid leidde en daar niet werd beantwoord door de portefeuillehouder: “Hoeveel vluchtelingen willen het COA en het college in Bunnik gaan opvangen? We weten dat het gebouw meer capaciteit heeft dan de nu gecommuniceerde 90 vluchtelingen.” Hierop gaf de burgemeester, na enig aandringen en doorvragen uiteindelijk aan dat er maximaal 10% groei bespreekbaar is, wat het college betreft.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *