Huiskamer van Bunnik

Een laagdrempelige ontmoetingsruimte in Bunnik. Het is een onderwerp dat iedere paar jaar terugkomt. Al sinds de realisatie van De Kersentuin, de multifunctionele organisatie, is het een wens dat hier de Huiskamer van Bunnik zal worden gevestigd.

Net als in Werkhoven en Odijk, waar Welzijn Ouderen Werkhoven en de Huiskamer van Odijk goed floreren. Plekken waar ruimte is om elkaar laagdrempelig te ontmoeten. Even een kop koffie of thee te drinken. Even te praten over de dagelijkse dingen.

In het verkiezingsprogramma van het CDA is de aanpak van de eenzaamheid een thema wat actief benoemd is. Dit is later ook onderdeel geworden van het raadsprogramma dat we met alle Bunnikse partijen hebben opgesteld en ondertekend. Deze laagdrempelige ontmoetingsplekken dragen actief bij aan het stimuleren van ontmoetingen. De positieve tegenhanger van eenzaamheid!

Als gemeenteraad praten we komende weken met elkaar over de programmabegroting 2024-2027. Met elkaar besluiten we dan waar we geld wel en niet aan gaan uitgeven. Een van de kopjes is letterlijk: “Huiskamer van Bunnik”. De realisatie mogen we echter ook in 2024 niet verwachten, als het aan het college ligt. In deze programmabegroting is er voor 2024 enkel een bedrag van 25.000 euro gereserveerd met het label: “Ontwikkelen visie leefbaarheid / sociale cohesie“.

Wat het CDA betreft gaan we hier niet weer een visie ontwikkelen. Een document opstellen, waardoor maatschappelijk geld naar een onderzoeksbureau vloeit, maar een grote kans is dat het resultaat in een la belandt. Wat de CDA fractie betreft stellen wij dit bedrag beschikbaar aan het netwerk Bunnik Samen om een start te maken met de realisatie van een ontmoetingsruimte in De Kersentuin. Wij denken dat dit netwerk, samen met Krachtig Krommerijn, en de betrokken vrijwilligers prima in staat is om een prettige Huiskamer van Bunnik te realiseren. Ervaringen en kennis vanuit Werkhoven en Odijk zullen bijdragen aan dit succes. Een breed gedragen, laagdrempelige ontmoetingsplek in Bunnik.

En zoals tijdens de netwerkbijeenkomst van Bunnik Samen onlangs al werd gezegd: “Alles wat je aandacht geeft groeit”. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit ook het geval is met de Huiskamer van Bunnik!

Maarten van Vulpen
Fractievoorzitter, CDA Bunnik

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *