Constructieve politiek

Statement van D66, CDA, Bunniks Belang en VVD

D66, CDA en VVD staan voor constructieve politiek. We zoeken liever verbinding met andere politieke partijen, dan polarisatie. We zijn er van overtuigd dat we zo meer bereiken voor de bewoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven.

Onnodige tegenstellingen

Helaas vond P21, de lokale samenwerking van GroenLinks en PvdA, het nodig om misleidende informatie in hun flyer te zetten over het stemgedrag van de Liberalen, de voormalige samenwerking tussen VVD Bunnik en D66 Bunnik, en CDA Bunnik. P21 stelt bijvoorbeeld dat D66 Bunnik, CDA Bunnik en VVD Bunnik tegen 30% sociale huur hebben gestemd. Het gaat om de Kersenweide. Op grond van een gezamenlijk amendement zijn daar 100 extra vrije sectorwoningen en 100 middenkoop-woningen toegevoegd aan de plannen (zie gezamenlijk amendement van P21, Bunniks Belang, De Liberalen van 15 april 2021). Waarom? Zodat we de duurzaamheidsambities voor deze nieuwe wijk haalbaar en betaalbaar maken. P21 heeft daar ook voor gestemd, maar dat laten ze in de folder achterwege. Dat is misleidend.

Een ander voorbeeld is dat P21 aangeeft dat D66 Bunnik, CDA Bunnik en VVD Bunnik tegen een groene omgevingsvisie hebben gestemd. Dat is echter niet het geval. Sterker nog, er is unaniem draagvlak in de gemeenteraad voor de recente Groenvisie. De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld, omdat er nog een discussie te beslechten is over de omvang van de woningbouwopgave. Niet vanwege het groen: daar zijn we allemaal voorstander van.

Samen verder

D66 Bunnik, CDA Bunnik en VVD Bunnik willen graag samenwerken met iedereen die bereid is eerlijke politiek te bedrijven. Politiek die constructief is, en op basis van feiten. Ook samenwerking met P21 is belangrijk voor de bewoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. We willen problemen oplossen, geen ruzie maken. Zo komen we vooruit.

Deze verklaring is ondertekend door:

Ali Dekker, lijsttrekker D66 Bunnik
Maarten van Vulpen, lijsttrekker CDA Bunnik
Thies van den Berg, lijsttrekker VVD Bunnik
Arie Viskil, raadslid Bunniks Belang

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *