CDA opmerking Programma van Eisen Odijk West

Het CDA steunt al jaren onvoorwaardelijk de bouw van Odijk West. Het voorliggende concept Programma van Eisen sluit onvoldoende aan op de afspraken die we in het verleden maakten. Het ontwikkelproces stelt ernstig teleur, er moet eerst een omgevingsvisie gemaakt worden. De inhoud is te vaag, de inwoners zijn tot nu toe niet serieus betrokken, de raad krijgt onvoldoende tijd voor zorgvuldige besluitvorming, er loopt te veel door elkaar.

Naar onze mening zijn er nog veel verbeteringen noodzakelijk. In dit document geven we hiervoor de belangrijkste thema’s aan.

Om een goed overzicht te krijgen hebben we onze opmerkingen in een mindmap geplaatst. Deze is elders opgeslagen. Via onderstaande link opent het bestand. U krijgt dan veel letters in beeld. Gebruik de knop downloaden linksboven. Daarna kunt u het bestand openen in de browser.

Link mindmap Verbetering PvE Odijk West