CDA Bunnik stopt formatiegesprekken met de Liberalen

De fractie van De Liberalen heeft op 24 mei j.l. besloten om in gesprek te gaan met het CDA over de vorming van een coalitie in Bunnik. Het CDA heeft ingestemd met een verkenning. Uit het eerste overleg en het optreden van de wethouder van de Liberalen heeft het CDA de conclusie getrokken een coalitie met hen niet verder te willen onderzoeken. Daarvoor heeft het CDA een aantal zwaarwegende argumenten. De persoonlijke opvatting van de wethouder is strijdig met de bestaande raadsbesluiten. Uit de snelle tegenreactie van het USP blijkt dat er ook imagoschade is ontstaan voor Bunnik. Elke nuancering over de Bunnikse maat en schaal en het groene karakter zijn verdwenen. De inwoners worden niet meer genoemd. De huidige coalitie bouwt Bunnik om tot een voorstad van Utrecht. Er wordt niet respectvol omgegaan met de opvattingen van het CDA dat van oudsher zeer terughoudend is geweest over de ontwikkeling van een zo grote uitbreiding, de 4e kern. Het CDA voelt zich op ongepaste wijze onder druk gezet door de Liberalen en hun wethouder nog voor een inhoudelijk gesprek over samenwerking was begonnen.

De Liberalen willen geen afscheid nemen van de heersende bestuurscultuur van de huidige coalitie die naar onze opvattingen indruist tegen de in de grondwet opgenomen opvattingen over het dualisme. De informele samenwerking tussen raadsleden uit de coalitie, college en ambtenaren moet zo blijven volgens de Liberalen, ook al leggen bestaande regels daar beperkingen aan op.
Bovenstaande onderwerpen zijn in een overleg tussen de beide fracties aan de orde geweest, maar hebben niet geleid tot toenadering op deze punten en hebben het CDA doen besluiten geen verdere gesprekken aan te gaan.

Leny Visser
Fractievoorzitter CDA Bunnik

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *