Bunnik, Odijk en Werkhoven kiezen Henri

CDA Bunnik staat alle dagen naast de inwoners van onze gemeente. Dat doen we met wat binnen ons bereik ligt én samen met heel veel anderen. Alleen samen komen we er. De lokale fractie is blij met de richting die het CDA landelijk op wil. Onderstaande punten komen uit het CDA-verkiezingsprogramma. Als lokale CDA afdeling denken we dat de inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven echt iets hebben aan deze hoopvolle agenda.

WONEN

Er is woningnood. Volkshuisvesting is een publieke taak. We gaan bouwen om het woningtekort op te lossen. Het CDA wil dat Bunnik straks woningen kan toewijzen aan starters en eigen inwoners. Ook wil het CDA specifiek bouwen voor ouderen.

GEZINNEN

Het CDA knokt voor alle gezinnen, hoe ze ook zijn samengesteld. We helpen gezinnen die niet rond kunnen komen want iedereen verdient bestaanszekerheid. Belastingen en toeslagen worden hervormd, zodat meer werken meer loont. Kinderopvang wordt bijna gratis.

WAARDEN

Gemeenschapszinwaarden en normen vormen de basis voor een fatsoenlijk land. Een land waarin we omzien naar elkaar, samen werken en begrip hebben. Verenigingen worden versterkt. Onze tradities worden gevoed. Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen onze steun.

ZORG

Vroeg of laat heeft iedereen zorg nodig. Zorg houden we beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar. Huisartsen staan het dichtst bij de mensen en blijven daarom uitgezonderd van het eigen risico.

ONDERWIJS

Het CDA wil goed onderwijs. Goed onderwijs gaat over meer dan goede cijfers voor rekenen en taal. Onderwijs is ook de plek om talenten te ontwikkelen. Leraren moeten daarbij meer zeggenschap over hun werk krijgen.

OUDEREN

In een fatsoenlijk land zorgen we goed voor onze ouderen. Zij hebben hard gewerkt en veel betekend voor onze samenleving. Ouderen verdienen het respect van ons allemaal. Daarom willen wij een fatsoenlijk pensioen en liefdevolle zorg voor alle ouderen in Nederland. 

KLIMAAT

Ons klimaatbeleid moet ambitieus, realistisch en sociaal zijn, zodat banen en bedrijven voor Nederland blijven behouden. Met een groene industriepolitiek en de bouw van kleine kerncentrales zorgen we voor een duurzame toekomst.

VEILIGHEID

In een fatsoenlijk land handhaven we wetten en regels. We willen een einde aan de naïeve benadering van drugs, drugshandel en ondermijnende criminaliteit. Wie harddrugs gebruikt draagt indirect bij aan de instandhouding.

MIGRATIE

De instroom van migranten moet omlaag, zodat onze huisvesting, zorg en onderwijs het weer aankunnen. Tegelijkertijd kunnen de nieuwkomers rekenen op onze steun. Goed taalonderwijs in combinatie met werk. Het CDA staat voor barmhartig én beheersbaar.

EUROPA

Om in vrijheid en verbondenheid te kunnen leven hebben we een sterke Europese Unie nodig, Zonder de EU vinden we geen oplossing voor de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en migratie. We leggen de NAVO-norm van 2% wettelijk vast.

Lees hier meer over onze plannen?
WWW.CDA.NL

Overweeg je ook een stem uit te brengen op Henri Bontenbal? Gebruik dan deze stemhulp om erachter te komen of jij en Henri een 100% match zijn op 22 november. > Kies Henri (cda.nl)

Of kijk op deze pagina één van zijn lezingen terug. 
1. Eerlijke economie
2. Bestaanszekerheid
3. Nieuwe gemeenschapszin
4. Europa

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *